ช่วยเหลือ

ผู้ใช้งาน (ผู้สมัครเข้าศึกษา)

 

ขั้นตอนนการใช้งานมีดังนี้

1.เข้าระบบสมัครเรียนออนไลน์ตามลิงค์ของมหาวิทยาลัยฯ
2.เข้าที่เมนู สมัครเรียน
3.กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครเรียนให้ครบถ้วนตามที่ระบบได้ระบุให้กรอกข้อมูล จากนั้น คลิก สมัคร
4.ไปที่เมนู ตรวจสอบ/พิมพ์ใบสมัคร ใส่เลขบัตรประชาชน เพื่อค้นหาใบสมัคร ตรวจสอบสถานะ และพิมพ์ใบสมัคร
5.ไปที่เมนู พิมพ์ใบชำระเงิน ใส่เลขบัตรประชาชน เพื่อค้นหาใบชำระเงิน  จากนั้น พิมพ์ใบชำระเงิน
6.ดำเนินการชำระเงิน ได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. ชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคาร 2. ชำระผ่านแอพลิเคชั่นธนาคาร(ในการชำระผ่านแอพฯ หรือที่เคาท์เตอร์ธนาคาร ให้ทำการบันทึกหลักฐานการชำระไว้ด้วย เพื่อนำส่งเข้าระบบเพื่อยืนยันการชำระเงิน)
7.ไปที่เมนู แจ้งการชำระเงิน ให้กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัคร และแนบไฟล์ภาพหลักฐานการชำระเงินลงในระบบ จากนั้นกดปุ่ม แจ้งการชำระเงิน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนแนบไฟล์ให้ดี เพราะสามารถส่งหลักฐานการได้ 1 ครั้งเท่านั้น)

8.ไปที่เมนู แจ้งผลการสมัคร/พิมพ์บัตรยืนยัน นศ.  ในเมนูนี้ หากมหาวิทยาลัยฯได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร การชำระเงิน และการแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว จะมีข้อมูลชื่อผู้สมัครปรากฏให้เห็น หรือสามารถค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชน จากนั้น ทำการกดปุ่ม พิมพ์บัตรยืนยัน นศ. และนำมายืนที่มหาวิทยาลัยฯพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการรับสมัคร ภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด.