รายละเอียด
ขั้นตอนและวิธีการชำระเงินค่าสมัครออนไลนบัญชีชำระค่าสมัครสอบ : ธนาคารกรุงไทย / ขอนแก่นเลขที่ 425-6-02682-7 ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ที่เค้าเตอร์ธนาคาร) หรือ
2. ชำระได้ทางอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง(Internet Banking) หรือ
3. ชำระได้ทางโมบายแอพพลิเคชั่น(MobileApplication)
4. หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ทำการแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ตามลิงค์นี้ แจ้งชำระเงินค่าสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น. Pay