รายละเอียด
ลำดับ รายละเอียด
1
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเลื่อนการประกาศผลผู้สอบคัดเลือก ป.บัณฑิตฯ เป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ตรวจสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565   

ผลการคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครและชำระเงิน ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก [ลิงค์หลัก]

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก [ลิงค์สำรอง]